Kongeberegneren

Beregn din besparelse i % af boligens driftsomkostninger i forhold til din nuværende bolig.
Beregningen tager udgangspunkt i gældende Energimærke.

Vælg ønsket boligtype:
Vælg nuværende boligs energimærke:
Hvis din bolig ikke har et energimærke, vælg "Intet energimærke"
Indtast nuværende boligs byggeår
Kun nødvendig hvis du valgte "Intet energimærke" i forrige trin
Vælg antal voksne i husstanden
Vælg antal børn i husstanden
Nuværende forbrug
estimeret
Beregnet forbrug for
bygningsklasse 2020 bolig
i Kongeskrænten
Varme 1)
Vand
Vandbesparelse (regnvand) -
El til bygningsdrift -
Total
Besparelse i procent 2)
Estimeret brugerafhængigt EL-forbrug 3)
1) Beregningsgrundlag oplyst fra energimærkning.
2) Estimatet er foretaget på boligens drifts-el, hvor solcellerne antages at dække 2020-boligernes driftsmæssige behov. Forbrugs-el er holdt ude af beregningen.
3) Forbrugs-el er baseret på et gennemsnit for tilsvarende husstande.
< Ny beregning

Store besparelser for natur og økonomi

Kongeskrænten er opført i overensstemmelse med Bygningsreglement 2020. Smart isolering, brug af solceller, regnvandsanlæg, ventilation med varmegenvinding, trykprøvning og større glasarealer er altsammen med til at nedsætte forbrug og driftsomkostninger betragteligt. Brug Kongeberegneren og se hvor meget du spare dig selv og miljøet for.